دیدار استاندار محترم کرمان (متولی موقوفه کرمانیان) با سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی

3 سال پیش

دیدار استاندار محترم کرمان (متولی موقوفه کرمانیان) با سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی

دیدار استاندار محترم کرمان (متولی موقوفه کرمانیان) با سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی