ایجاد انگیزه و خلاقیت ذهنی در کودکان با انجام کاردستی

12 ماه پیش

کاردستی نوعی بازی فکری برای فرزندان به حساب می آید و بوسیله آن می اندیشد و باید به او فرصت و اجازه لازم را داد تا قوه خلاقیت خود را از بند ، آزاد کرده و بکار اندازد و اگر برای بیان اندیشه اش آزاد باشد راه ترقی و پیشرفت طبیعی او باز می ماند و به آسانی می تواند رشد ذهنی خود را بارور کند.

انجام کاردستی توسط کودکان به عقیده اکثر کارشناسان امر آموزش و روانشناسان، تمام حواس را ، به توازن و هماهنگی می رساند و کودک را تحریک می کند تا اعضای مختلف بدن را به کار انداخته واین موجب رشد و شکوفایی استعدادهایش می گردد .

منظور از انجام کارهای دستی تربیت متخصص نیست، بلکه هدف اصلی، بهتر آموختن، تقویت توانایی و شکوفایی استعدادهای گوناگون و کمک به تربیت اجتماعی فرزندان است.به وسیله کاردستی کودکان احتیاجات روانی خود را برآورده می کنند و قادرمی شوند نقشه هایی برای حل مسائل خود طرح نمایند و حتی مقررات اخلاقی و اجتماعی را ضمن کار گروهی یاد بگیرند و درست و نادرست را نیز تجربه کنند و نیز دقت و قدرت تصورکردن در آنان تقویت می شود.

امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته در سال های آغازین مدرسه و حتی قبل از مدرسه به کاردستی اهمیت زیادی می دهند تا آنجایی که کودکان پس از گذشت چند سال از تحصیلشان دست به ابتکارات جالبی می زنند.

 

ایجاد انگیزه و خلاقیت ذهنی در کودکان  با انجام کاردستی