حس خوب بودن تو

12 ماه پیش

از اینکه در این دنیای بزرگ اما کوچک!! کسی هست که حرف هایم را می خواند، بسیار شادمان هستم، اگرچه هرگز نه من او را دیده ام نه او مرا. دنیا برای ما آدم ها آنقدر بزرگ است که بعضی اوقات فراموش می کنیم کسانی هستند که در آرزوی ذره ای مهر و محبت یا حتی نیم نگاهی از طرف ما انسان ها هستند. گاهی فراموش می کنیم، کسی هست که ما را می نگرد و به خاطر کوچکترین کار خوب حاضر است ده ها برابر به ما پاداش بدهد. گاهی فراموش می کنیم، خدایی هم هست که منتظر است بندگانش یک قدم به سوی او بردارند و از لطف و کرمش بر آنها بیفزاید و آنها را توفیق دهد. حامی عزیز، امیدوارم که همانند این سال ها که مرا حمایت کردید، بتوانید با کمک به افرادی مثل من یا حتی پایین تر از من، طعم خوشبختی و راه سعادت را به آنها نشان دهید و آنها را از نعمت های خدادادی هرچند کم، بهره مند سازید. این آرزو را دارم که روزی من هم بتوانم مثل شما به افراد دیگر کمک کنم. شاید دعای خیر آنها هم در این دنیا و هم در آخرت راه را برایم هموارتر سازد و هر روز قشنگ تر از دیروز، الهی شکر گویم و به امید فردایی روشن تر گام های استوارتری بردارم. امیدوارم که نسلی شویم که از بودن مان خجل نباشیم.

فقط و فقط برای رضای خدا و دیگر هیچ!!!

کرمان، بلوار فردوسی ، خیابان  وحشی بافقی، بین کوچه 11-9

 شماره حساب: 4088886000 

شماره کارت: 6104337658834070

http://telegram.me/ngokermanian

http://instagram.com/kermanian96

 

حس خوب بودن تو