جشن شب یلدا، دی ماه 1396

1 سال پیش

شب پنجشنبه طولانی، ولی پرنور بود. شبِ روشن پر امیدی بود که باید در ازدحام نگاه های مهربان می نشستیم و لبخند را به خوبی می دانستیم. نشستیم و نفس هایمان را با هم یک دل کردیم. سر بلند کردیم به سمت ستاره ها...
و آواز زمستانه ای برای آغاز فصل تازه خواندیم؛ آوازی به رنگ و رونق حیات راستین. لبخند زدیم... شب همچنان ادامه دارد... یکدیگر را فراخواندیم به سمت یک رنگی، به سمت عشق؛ که عمر نمی ایستد؛ که لحظه، گریزان است و با هم بودن غنیمتی است فرار...  سپاس فراوان از خیرین که به یاری شان یلدایی با شکوه رقم خورد سپاس که با حضورشان یلدایی پرخاطره ثبت شد.

 

 

جشن شب یلدا، دی ماه 1396