حامی بچه های کرمانیان باشیم

1 سال پیش

رسالت ما کسب رضایت حق تعالی، رسیدن به آرامش قلبی وخدمت به یتیمانی است که در آرزوی لبخند شیرین آنهاییم و این میسر نمی گردد، جز با کسب اعتماد و پل محکم و صمیمی میان خانه بچه های کرمانیان و یاوران خواهان. لذا همگی برای رسیدن به این هدف تلاش می کنیم.  

کانال اطلاع رسانی تگرام: http://telegram.me/ngokermanian

کانال اطلاع رسانی اینستاگرام: instagram.com/kermanian96

حامی بچه های کرمانیان باشیم