هدیه فرزند

1 سال پیش

برای آنان که در آرزوی فرزند هستند، موسسه خیریه خانه بچه های کرمانیان امکان فرزندخواندگی را از راه قانونی و بر اساس قوانین کشوری و بهزیستی فراهم کرده ‏است‎.‎‏ تا کنون تعدادی کودک از این طریق، آرامش را به خانواده های مشتاق فرزند هدیه کرده اند‎.‎

هدیه فرزند