تماس با ما

کرمان-بلوار فردوسی-خیابان وحشی بافقی-اواسط خیابان-سمت چپ- موسسه خیریه کرمانیان 

 

شماره تماس ها: 91-32268189 و 32225960 تلفکس: 32220331

همراه: 09300370065 

 

شماره حساب جهت واریز نقدی بانک ملت: 4088886000

شماره کارت: 6104337658834070

سامانه پیام گیر آماده دریافت پیشنهادات: 9850002620000921+

ایمیل: info@ngokermanian.com