درباره کرمانیان

بـنـام خـدای مهـربانـی هـا

خـانـه بچـه هـای کـرمانـیـان(ایتــام و …)

اگر گذرتان به خیابان وحشی بافقی کرمان رسید، در گوشه ای از خیابان نمای زیبای خانه قدیمی کرمانیان چشمهایتان را نوازش می دهد. این خانه به مدت 53 سال پناهگاه و مامن کودکان بی پناهی است که دست تقدیر آنها را از آغوش پرمهر مادر و دستهای نوازشگر پدر جدا کرده، اماقلبهای مهربان و دستانی پرسخاوت این نونهالان را در این خانه گردهم آورده فروغ حیات را در شبهای تار این کودکان روشن کرده و خانواده ای همدل تشکیل داده است.

مرحوم محمدحسین کرمانیان برای ما کرمانیها نامی آشناست. کریمی که با اینکه فرزندی نداشت کمر به خدمت همنوعان بسته بود و همواره به فکر رفاه و آسایش قشر محروم و بی بضاعت بود. دست سرنوست در روز دوم اردیبهشت ماه 1340 وی را از این دیار فانی جدا کرده و به دیار عرشیان و ملکوتیان پیوند داد.

وارثین ایشان که آنها نیز از تبار باران بودند با بنا نهادن خانه عشق و ایثار، خانه کرمانیان نام وی را برای همیشه در آسمان دل کودکان یتیم و بی سرپرست جاودانه کردند.درود بر آنها و برقلوب سرشار از انفاق و ایثارشان، ذکر خیرشان در خیل عاشقان جاودانه باد.

با گذشت 53 سال از بنا نهادن این مرکز عشق و مهربانی خانه کرمانیان، دستهای سرد بسیاری از این کودکان با گرمی خانواده هایی جان گرفته که خالصانه و صادقانه در تلاشند که پذیرا و چتر حمایتی برای از بین رفتن موانع زندگی آنها شوند و نور یاری آنها و مهربانیشان به اندازه مهر پدر و مادر در دلهای کوچک آنها جاری شده است و تعدادی نیز به آغوش پرمهر خانواده بازگشته اند.

تعدادی از این نوگلان این خانه نیز به لطف و کرامت خداوند متعال به مدارج عالی رسیده اند.

واقفین: سه خواهر مرحوم محمدحسین کرمانیان می باشند که وقف به صورت الی الابد وجود خواهد داشت.                                انشاءا…

1- فاطمه سلطان کرمانیان (شیخ زاده خضری)

2- زهرا کرمانیان(هنرمند)

3- عصمت کرمانیان(کوثری)

 

مطابق با متن وقف نامه تولیت کامل موضوع وقف با استاندار وقت استان کرمان بوده که شش ناظر مرکب از سه نفر از واقفین تا زمان حیات، و سپس از هر نفر یک فرد از اولاد صالح در قید حیات، و سه نفر دیگر ریاست دادگستری وقت استان کرمان، دادستان وقت استان کرمان و ریاست وقت اوقاف استان کرمان می باشند که حدود و حیطه اختیارات و وظائف آنها مطابق با نیت واقف در وقف درج گردیده است.

ایده این مرکز فراهم نمودن فضایی شبیه خانه برای بچه هایی است که در شرایط خاصی مثل تصادفات رانندگی، حوادث طبیعی، زندان والدین، بیماری و فوت والدین و به دلیل نداشتن سرپرست با سرپرستی موثر از بستگان نسبی یا سببی مجبور می شوند زمانی را موقتاً دور از خانواده بگذرانند

مدیریت مرکز با نظارت سازمان بهزیستی سعی در تسهیل راه برگشت این بچه ها، به محیط خانواده و خانه را دارند.

از اهداف این خانه علاوه بر پذیرش، تعلیم و تربیت اطفال یتیم، بی سرپرست و بدسرپرست و فقیر و حضورشان در مهدکودک که با شرایط و ضوابط خاص انجام می شود. می توان به موارد زیل اشاره نمود:

- پیگیری و پاکسازی خانواده هایی که اسیر اعتیاد هستند - بازگرداندن بچه ها به کانون خانواده - همچنین پاکسازی بچه های آلوده به مواد مخدر هستند.

- ارائه خدمات به کودکانی که به خانواده بر می گردند با توجه به شرایط و ضوابط و با هدف حفظ خانواده و  حضور کودک در خانواده معمولاً ادامه مییابد. که موارد آنها قابل توجه می باشد.

 

در حال حاضر خانه کرمانیان با مدیریت نوه خواهر ارشد کرمانیان با همکاری مددکار، پرستار ، روان شناس و همراهی 15 مربی و کمک مربی و سایر پرسنل دلسوز که با قلب سرشار از مهر و ایثارشان در این خانه گرد هم آمده اند و خانواده ای همدل را تشکیل داده اند اداره می گردد.

در سالهای اخیر به عنوان مثال در سال 1390 با تعداد 36 کودک، سال 1391 با تعداد 16 کودک، سال 1392 با تعداد 29 کودک ، سال 1393 با تعداد 23 کودک و سال 1394 با تعداد 20 کودک و معمولاً با توجه به ظرفیت مرکز بطور مستمر بین 45-30 کودک در خانه زندگی می کنند.

تعداد پذیرش نوگلان در این خانه از خرداد ماه 1390 تا به امروز: 124 نفر

تعداد نوگلان ترخیص شده از ابتدای پذیرش تا به امروز: 93 نفر

که به تفکیک زیر می باشد:

36 نفر: انتقال به مراکز دیگر

16 نفر : فرزندخواندگی

41 نفر: بازگشت به خانواده